Onze officiële statutaire naam was voorheen:


"Kerk van de Heilige Geest, Katholieke Gemeenschap van de Byzantijnse Ritus binnen de Rooms Katholieke Kerkprovincie van Nederland".

Op 1 september 2011 is dit gewijzigd in MAASTRICHTS SLAVISCH KOOR

In Nederland zijn er, naast Maastricht, nog acht gemeenschappen van de Byzantijnse ritus. Elke gemeenschap is verantwoording verschuldigd aan de plaatselijke bisschop. Voor ons is dit dus de bisschop van Roermond.

Deze gemeenschappen hebben een overkoepelend orgaan: de Instelling Pokrof, erkend door de aartsbisschop en de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Referent voor onze gemeenschappen in de Bisschoppenconferentie is Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende, bisschop van Rotterdam.


Overkoepeling: pokrof.nl

  

De jaarlijkse contributie voor leden bedraagt momenteel €30,00 per jaar.

IBAN:  NL04 INGB 0007 5286 03  t.n.v. Maastrichts Slavisch Koor

 

 

STATUTENWIJZIGING
Op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 27 juni 2011 heeft het bestuur het voorstel gedaan om de statuten te wijzigen. Omdat wij om diverse redenen niet meer in de gelegenheid zijn om de maandelijkse vieringen in Maastricht te verzorgen, stelde het bestuur een structuurwijziging voor. "Kerk van de Heilige Geest" wordt "Maastrichts Slavisch Koor".

In het laatste Kerkbericht (nr.24, 2011) kunt u hierover meer lezen.

Onze doelstelling blijft nagenoeg onveranderd. Ook blijven wij een z.g. ANBI-instelling. Iedereen kan lid blijven of worden van de vereniging. Wij hopen dat velen ons blijven of willen steunen.

De statutenwijziging is goedgekeurd door de bisschop van Roermond.

Onze statutaire naam is dus sinds 1 september 2011 weer:

 

MAASTRICHTS SLAVISCH KOOR