Beknopte geschiedenis van de katholieke gemeenschap van Byzantijnse ritus in Maastricht door Sascha Teunissen.


Deel 2
NEDERLANDSE & BYZANTIJNSE VIERINGEN

Nederlandse vieringen

Zoals in het begin al gezegd, vormden enkele mensen van de groep van het eerste uur op gegeven Nederlandse teksten melodieën naar het voorbeeld van de Slavisch Byzantijnse kerkmuziek. Een naam die hierbij zeker genoemd moet worden is Patrick Creyghton. Hij was een belangrijk stimulator en mede door zijn hand ontstond een volledige Nederlandse H. Mis (Latijnse ritus).

009 gezang waar liefde is

Deze is tot 1988 met grote regelmaat op vele plaatsen in en buiten Limburg gezongen. Celebranten waren hierbij Pater Laetus Keulaerds en kapelaan Hein Pasing. In 1971, 1972 en 1976 zijn hiervan door de KRO op zondagmorgen vanuit de kerk St. Pieter (boven) radio-uitzendingen verzorgd met als celebrant Pater Laetus Keulaerds. Deze uitzendingen waren zeer succesvol gezien de vele reacties uit het hele land.
Hieronder de aankondigingen in de KRO-gids van de viering in 1972.

010 radio uitzending 1972

Byzantijnse vieringen

In de Slavisch-Byzantijnse ritus was Pater Micheas celebrant. Vanaf april 1973 kwam Vader Antonie Vriens af en toe met hem mee. In de tweede helft van de 70-er jaren ging de gezondheid van Pater Micheas sterk achteruit. Op 14 september 1980 celebreerde hij, ernstig ziek, met ons de laatste keer een Liturgie in een parochiekerk in Valkenburg. Op 4 februari 1981 overleed hij, 65 jaar oud.

011 micheas 1980

Vanaf dat moment werd Vader Antonie onze vaste celebrant.
Op 10 september 1988 is Vader Theo van den Hout door Mgr. Philip Bär tot priester gewijd voor de Byzantijnse ritus. Na zijn wijding werd hij ter beschikking gesteld aan de Oekraïens-Byzantijnse Kerk / Exarchaat Frankrijk, Benelux, Zwitserland en ging hij wonen in Genk (België). Vanaf 1989 kwam hij een enkele keer per jaar in Maastricht celebreren.

012 antonie 1977

Vader Antonie, 1977

 

In februari 1990 meldde Harry Sterenberg zich als aspirant-lid bij ons koor.

013 kesselskade iconostase 1992

In februari 1992, tijdens een bezoek van Mgr. Bär aan onze gemeenschap, werd Harry tot kluizenaar gezegend en werd ik tot lector gewijd.

014 lectorwijding 1992 1

In juni 1997 vertrok Harry uit het koor om zich te wijden aan zijn priesterstudie.

015 lectorwijding 1992 2

Op 3 november 2001 werd dit bekroond met zijn priesterwijding door Mgr. Muskens van Breda. Dit kwam als geroepen. De gezondheidstoestand van Vader Antonie ging namelijk achteruit en het viel hem zwaar om op de diverse plaatsen in het land de diensten te doen. Vooral het verre reizen (Leidschendam-Maastricht) was moeilijk. Tot het voorjaar van 2004 heeft Vader Harry bij ons de diensten gedaan, waarna Vader Theo, inmiddels met pensioen in België, meer tijd kreeg en daardoor Vader Harry weer kon ontlasten.

016 limburgs dagblad febr 1992

Sinds die tijd was Vader Theo dus de “vaste” celebrant in Maastricht.

In deze opsomming mag diaken Frits Aarts natuurlijk niet ontbreken. Sinds oktober 1970 was hij lid van ons koor. In de tweede helft van de 80-er jaren is hij begonnen aan de studie voor diaken. Dit naast zijn praktijk als fysiotherapeut. Op 31 oktober 1992 is hij in de Onze Lieve Vrouwenbasiliek te Maastricht door Mgr. Bär tot diaken gewijd.

017 diakenwijding 1992

Koorrepetities

De koorrepetities zijn eind 1965 begonnen in het atelier van Patrick Creyghton aan de Ursulinenweg. Na ongeveer 10 jaar verhuisden wij naar de aula van de Nutsschool aan de St. Lucassingel. Begin 1988 werd ons repetitielokaal de ruimte onder de kapel aan de Kesselskade en sinds 3 oktober 2000 repeteren wij in de aula van de Emile Weslybasisschool aan de Beeldsnijdersdreef.

De eerste twintig jaar hadden wij wekelijks een repetitie. In de beginjaren was dit op vrijdagavond. Later werd de dinsdagavond onze vaste repetitieavond. Omstreeks 1986 werd de frequentie ongeveer 3x per maand.

 

Vervolg: Hoogtepunten 1965 - 1985