Beknopte geschiedenis van de katholieke gemeenschap van Byzantijnse ritus in Maastricht door Sascha Teunissen.

 

Deel 5
HOOGTEPUNTEN 1995 - 2005

 

Het 30-jarig jubileum werd in 1995 op bescheiden wijze gevierd op 29 oktober met een liturgieviering in de kerk van St.Pieter (boven), samen met het Slavisch Byzantijns Koor Eindhoven.

In dit jaar was ook van invloed de goedkeuring van de statuten van de Landelijke Instelling Pokrof door de Nederlandse Bisschoppenconferentie op 12 december. Daaruit vloeide voort onze verandering van burgerlijke naar kerkelijke vereniging, zoals reeds eerder al vermeld.

1997 was in Maastricht weer een “Heiligdomsvaart-jaar”. Voor de organisatie was dit een reden om in het kader van deze feestelijkheden aan ons te vragen weer een liturgie te vieren in de St. Servaas. Wederom zongen wij hier samen met het Slavisch Byzantijns Koor Eindhoven de liturgie.

038 antonie 1999

Op 18 september 1999 werd in Eindhoven het gouden priesterfeest van Vader Antonie gevierd. Een feestcommissie bestaande uit leden van de gemeenschappen waar Vader Antonie celebreerde en een vertegenwoordiger van Pokrof begon in december 1998 met de voorbereiding van dit jubileum, want Vader Antonie moest op die dag flink in de bloemetjes gezet worden. Zelf had hij de wens uitgesproken om het feest in de kerk te vieren met de Vespers en de Metten. Niet alleen voor Maastricht, maar ook voor de andere koren was dit een forse kluif werk.

039 antonie wijding 1949

Iedereen deed dit echter met veel plezier want iedereen wist waarvoor we aan het werk waren. En het werd een prachtige dag. Niet alleen door het mooie weer, maar ook door de gebeurtenissen van die dag. Het begon met een koninklijke onderscheiding voor Vader Antonie, daarna de prachtige dienst in de Joriskerk in Eindhoven en daaropvolgend de receptie op Eikenburg, het “thuishonk” van de Slavisch Byzantijns Gemeenschap in Eindhoven.

Was er in 1999 een 50-jarig priesterjubileum, in 2001 werd er een ‘jonge’ priester gewijd. Na een aantal jaren van onzekerheid over de wijding van Harry Sterenberg, zorgde het bericht dat zijn wijding definitief was, voor een feeststemming bij alle Pokrof-gemeenschappen. Nadat hij op zaterdag 3 november in Breda door Mgr. Muskens gewijd was, vierden wij op zondag 4 november in de Catharinakerk in ’s Hertogenbosch de liturgie waarbij Harry hoofdcelebrant was. Koorleden van alle Pokrof-gemeenschappen zongen er gezamenlijk de liturgie. Maastricht was hierbij uiteraard ruim vertegenwoordigd.

040 sint gerlach 2003Sint Gerlach 2003

 

Het jaar daaropvolgend moesten wij, zoals al eerder vermeld, de kapel aan de Kesselskade verlaten. Na twee jaar Huize St. Gerlach werden wij in 2004 gastvrij ontvangen in zorgcentrum Vivre in Amby.

Helaas heeft ons trouwe koorlid Ton Groot de verhuizing van Cadier en Keer naar Amby niet meer mee mogen maken. Ton was lid sinds 3 november 1981 en heeft in de loop der jaren op feestdagen voor prachtige bloemversieringen in de kapel gezorgd. Op 22 maart 2004 is hij plotseling op 76-jarige leeftijd overleden en op 26 maart hebben wij met een Litija afscheid van hem genomen in het crematorium in Heerlen.

Op 14 november 2004 vierden wij in Amby de eerste liturgie. Als gasten waren o.a. aanwezig Mgr. Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond, Vader Antonie en Jos Opdebeeck. Wederom zongen wij samen met het Slavisch Byzantijns Koor Eindhoven. Het was een prachtige dag met een groot saamhorigheidsgevoel waarbij wij als het ware een nieuwe start maakten.

041 amby 2004 1

042 amby 2004 2

043 amby 2004 3

Wij hopen dat vooral dit gevoel zich mag voortzetten bij het jubileum dat wij in 2005 vieren.

Vervolg: 2005 - heden