Beknopte geschiedenis van de katholieke gemeenschap van Byzantijnse ritus in Maastricht door Sascha Teunissen.

 


Deel 4
HOOGTEPUNTEN 1985 - 1995

021 groote sociëteit 1985

022 maastrichts slavisch koor 1985

Op 23 juni 1985 verzorgden wij een concert, georganiseerd door Helikon, in de Groote Sociëteit aan het Vrijthof. Het was een groot succes. Hetzelfde concert hebben wij uitgevoerd op 31 mei 1987 in Eindhoven bij het 25-jarig jubileum van het Slavisch Byzantijns Koor Eindhoven.

023 eindhovens dagblad juni 1987

Een goed jaar later, op 14 augustus 1988, zongen wij bij de viering van het Millennium (1000 jaar kerstening van Oekraïne) in een grote feesttent in Genk bij de Oekraïense Orthodoxe Autocephale Kerk.

024 programma genk 1988Fragment Programma Genk, 1988

 

Organisatorisch was er met ingang van 1 januari 1989 een grote verandering. Tot dan werd er vóór elke Liturgieviering een kerkbericht verstuurd. Gezien de kosten moest dit gewijzigd worden tot 3 à 4 keer per jaar. Zo is het gebleven tot medio 2011.

025 kesselskade 1990

Kapel Kesselskade 1990

 

1990 was in Maastricht een “Heiligdomsvaart-jaar”. Daar hebben wij aan deelgenomen door op 1 september een Liturgie te vieren in de St. Servaas. Wij zongen de liturgie samen met het Slavisch Byzantijns Koor Eindhoven.

026 heiligdomsvaart 1990 1

027 heiligdomsvaart 1990 2

028 heiligdomsvaart 1990 3

029 heiligdomsvaart 1990 4

Op 29 september 1991 vierden wij ons 25-jarig jubileum met een liturgieviering in de Annakerk en een korendag waarbij koorleden van alle Pokrof-koren in Nederland aanwezig waren.

De liturgie werd gezongen door al deze koorleden, een groep tussen 120 en 140 personen. De Annakerk was overvol. Er waren meer dan duizend personen aanwezig.

030 msk 25 jaar 1991 1

032 msk 25 jaar 1991 3

’s Middags was het één zangfeest in de nabijgelegen school. Een zeer geslaagde dag en een geslaagd jubileum omdat het iconenfonds, dat de basis zou zijn voor onze nieuwe iconostase, velen aansprak en daardoor goed gevuld raakte.

033 msk 25 jaar 1991 4Jubileumfoto 1991034 kesselskade 1991

1992 was, zoals reeds eerder gememoreerd, het jaar van de wijdingen.
Op 16 februari vond de kluizenaarswijding van Harry Sterenberg en de lezerswijding van mij plaats door Mgr. Philip Bär, tijdens een liturgieviering in de kapel aan de Kesselskade. Op 31 oktober werd Frits Aarts in de Onze Lieve Vrouwenbasiliek, eveneens door Mgr. Philip Bär, tot diaken gewijd. Daar tussenin werd op 16 mei ons koorlid Oegeline Kars gedoopt. Een feestelijk jaar dus! Overigens was dit de tweede doop van een volwassene in onze gemeenschap. Op 19 december 1971 werd Daniëlle Lenssen gedoopt door H. Pasing.

035 doop oegje mei 1992

Op 3 november 1992 promoveerde koorlid Sjarel Krol aan de Rijksuniversiteit Limburg. Het hele koor was hierbij uitgenodigd.

036 promotie sjarel krol 1992 1

Sjarel had ervoor gekozen om voor aanvang van de avondfestiviteiten een vesperdienst te houden. Dit gebeurde in de kapel aan de Kesselskade.

037 promotie sjarel krok 1992 2

Vervolg: Hoogtepunten 1995 - 2005