Beknopte geschiedenis van de katholieke gemeenschap van Byzantijnse ritus in Maastricht door Sascha Teunissen.

 

Deel 3
HOOGTEPUNTEN 1965 - 1985

 

Een historisch overzicht kan niet zonder het benoemen van een aantal hoogtepunten. Min of meer in chronologische volgorde:

In oktober 1966 zongen wij de eerste Slavisch-Byzantijnse liturgie. Daarna werd het jaarprogramma alsmaar voller. In 1967 zongen wij ca 10x, in 1968 ca 17x, in 1969 ca 21x, in 1970 ca 24x en in 1971 ca 29x diverse diensten.

Om een indruk te geven volgt hier het programma van de tweede helft van 1975:

 • 2 aug.   Huwelijk St. Pieter met pater Micheas
 • 17 aug. Liturgie Kesselskade met pater Micheas
 • 23 aug. St. Pieter met pater Laetus Keulaerds (Nederlands)
 • 14 sept. Liturgie Kesselskade met pater Micheas
 • 5 okt.     kapel Annadal met pater Laetus Keulaerds (Nederlands)
 • 12 okt.   Liturgie Kesselskade met pater Micheas
 • 2 nov.    Kerkrade, St.Petruskerk met H. Pasing (Nederlands)
 • 9 nov.    Liturgie Kesselskade met pater Micheas
 • 21 nov.  Heerlen opening expositie van Sjef Hutschemakers
 • 29 nov.  Maastricht, Lambertus met pater Laetus Keulaerds (Nederlands)
 • 7 dec.   Broichweiden (D) met pater Laetus Keulaerds (Nederlands/Duits)
 • 16 dec. Schinnen, kerstviering vrouwenbond met pater Laetus Keulaerds
 • 18 dec. Maastricht, kerstviering MEAO
 • 21 dec. Nijmegen, huwelijk van schoonzus Daniëlle Lenssen
 • 24 dec. Kerstviering Kesselskade met pater Laetus Keulaerds (Nederlands)
 • 28 dec. Liturgie Kesselskade met pater Micheas

 

Zo’n vol programma vroeg natuurlijk ook om ontspanning. Vooral ook omdat diverse koorleden nog in de kleine kinderen zaten. Vanaf het begin hadden wij de gewoonte om deze zoveel mogelijk mee te nemen. Dat leverde natuurlijk wel eens problemen op! Als goedmakertje organiseerden wij dan wel eens iets voor de kinderen. Zo moesten wij op 30 mei 1976 een “Nederlandse Mis” zingen in de Norbertuskerk in Horst, samen met pater Laetus Keulaerds. Voor het vervoer hadden wij een bus gehuurd. Alle kinderen gingen natuurlijk mee en na afloop gingen wij naar speeltuin de Schatberg in Sevenum. Een waar feest natuurlijk en niet alleen voor de kinderen.018 kerkbericht pasen 1977

Hoogtepunten in het jaar waren ook de Caeciliafeesten, die wij een reeks van jaren gevierd hebben. Hier kon de boog, die toch meestal gespannen was, ontspannen worden. En dat gebeurde dan ook!019 beoordeling p gerritz 1982


Fragment beoordeling koor door Paul Gerritz 23-8-1982


020 kerkbericht pasen 1984Kerkbericht 1984

 

Vervolg: Hoogtepunten 1985 - 1995